Informatie ADR voor vervoer gevaarlijke stoffen

Een chauffeur die gevaarlijke stoffen vervoert dient naast de basisopleiding beroepschauffeur een aanvullende cursus te volgen om aan de eisen die de Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR) voorschrijft, te voldoen.
U heeft ten minste het ADR basiscertificaat nodig. Voor het vervoeren van specifiekere gevaarlijke stoffen zijn aanvullende certificaten vereist. Aanvullende modules op ADR basis zijn:

  • tankvervoer,
  • klasse 1 (explosieven) en
  • klasse 7 (radioactieve stoffen).

Module tankvervoer

De aanvullende module tankvervoer is standaard aan de basisopleiding toegevoegd zodat u  als beroepschauffeur breed inzetbaar bent.

Cursusduur

ADR basis + tankopleiding: vanaf 3 cursusdagen + examen(s)
ADR basis + tank herhaling/verlenging: 2 cursusdagen + examen(s)
Klasse 1: 1 cursusdag + examen
Klasse 7: 1 cursusdag + examen

Inhoud cursus ADR basis + tank

Tijdens de examens wordt uw kennis van de volgende zaken getoetst:

  • eigenschappen en gevaren van de verschillende klassen gevaarlijke stoffen;
  • optreden bij calamiteiten;
  • hoe te handelen in verschillende situaties.

Geldigheid en herhaling

Bij voldoende resultaat van de examens ontvangt men het ADR-certificaat.
De geldigheid van het ADR-certificaat is 5 jaar. Indien u in het bezit bent van bijv ADR tank dan wordt de einddatum van ADR basis aangehouden.

Iedere vijf jaar dient u uw certificaat te verlengen door middel van het afleggen van een verlengingstoets die vergelijkbaar is met de eerste examens maar waar de nadruk ligt op de praktijk en op de wijzigingen die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. De verlengingstoets kunt u afleggen vanaf een jaar voordat uw certificaat verloopt. De einddatum van het nieuwe certificaat is 5 jaar na de geldigheidsdatum (u verliest dus geen geldigheid door het certificaat eerder te verlengen, mits dit binnen het jaar voor de geldigheidsdatum is).

Code 95

Wanneer u in het bezit bent van rijbewijs C of D dan kunnen de uren van deze cursus meetellen in het verplichte aantal uren in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid – Code 95.

Interesse? Neem contact met ons op en/of kijk in “agenda” voor beschikbare data!