Herhaling Bedrijfshulpverlener

BHV’ers die hun kennis en praktische vaardigheden willen onderhouden kunnen een herhalingscursus BHV volgen.  De herhalingscursus is alleen van toepassing voor cursisten die over een geldig BHV diploma beschikken. Een BHV diploma blijft geldig na het behalen van het jaarlijks behaalde herhalingscertificaat.
De BHV herhalingscursus:

 • is een naar praktijk vertaalde 1-daagse cursus,
 • maximaal 16 deelnemers per cursus,
 • behandelt de modules Eerste Hulp, Communicatie, Ontruiming, Beperken en Bestrijden van een beginnende brand en AED-bediening,
 • is inclusief BHV certificaat en pasje, (eventueel aanvullend) lesmateriaal, koffie, thee en lunch (bij een volledige lesdag).

De cursus bestaat uit een theoretisch en praktisch deel waarin de volgende onderwerpen worden behandeld:

 • actuele ontwikkelingen
 • Arbo besluit
 • taken en verantwoordelijkheden in het kader van bedrijfshulpverlening
 • brand en brandbestrijding
 • gevaren bij de brandbestrijding en hulpverlening
 • alarmeren
 • verbindingen
 • reanimeren
 • hoe te handelen bij Shock, huidwonden, ernstig uitwendig bloedverlies, brandwonden, botbreuken en ontwrichtingen en oogletsel, vergiftiging en elektriciteitsongevallen.
 • evalueren

Gedurende de cursus wordt gebruik gemaakt van (een) lotusslachtoffer(s).