Informatie BHV – Basis bedrijfshulpverlener

Heeft u nog geen BHV diploma dan kunt u de cursus basis bedrijfshulpverlener volgen.

De BHV basis cursus:

 • is een naar praktijk vertaalde 2 daagse cursus,
 • voor een goede begeleiding maximaal 16 deelnemers per cursus,
 • behandelt de modules Eerste Hulp, Communicatie, Ontruiming, Beperken en Bestrijden van een beginnende brand en AED-bediening,
 • is inclusief lesmateriaal, BHV examen, BHV diploma en pasje en koffie, thee en lunch (bij een volledige cursusdag),
 • is géén Code 95 cursus meer; de beroepschauffeur kan voor zijn Code 95 uren wel de cursus EHBO voor de beroepschauffeur volgen.
  Dit is een 1-daagse EHBO training, geldig voor 7 theoretische nascholingsuren.

De cursus bestaat uit een theoretisch en praktisch deel waarin de volgende onderwerpen worden behandeld:

 • actuele ontwikkelingen
 • Arbo besluit
 • taken en verantwoordelijkheden in het kader van bedrijfshulpverlening
 • brand en brandbestrijding
 • gevaren bij de brandbestrijding en hulpverlening
 • alarmeren
 • verbindingen
 • reanimeren
 • hoe te handelen bij Shock, huidwonden, ernstig uitwendig bloedverlies, brandwonden, botbreuken en ontwrichtingen en oogletsel, vergiftiging en elektriciteitsongevallen.
 • evalueren

Gedurende de cursus wordt gebruik gemaakt van (een) lotusslachtoffer(s).

Geldigheid
Conform de Arbo-wet dienen kennis en vaardigheid op peil te worden gehouden. Indien men een diploma heeft, dient men minimaal binnen 1 jaar en 3 maanden een herhalingstraining van 8 uur te volgen: Bedrijfshulpverlener herhaling.