Eigen Verklaring

Voor het verlengen van de rijbewijzen C (vrachtwagen) en D (bus) dient een Eigen Verklaring en een medisch keuringsverslag ingediend te worden.

In de volgende gevallen dienen rijbewijs B (personenauto) bezitters ook een medische keuring te ondergaan:

  • Verlengen van rijbewijzen voor de personenauto voor mensen van 70 jaar of ouder;
  • Indien één van de vragen in de Eigen Verklaring met ”ja” wordt beantwoord, dient ook voor rijbewijs B een medische keuring gedaan te worden.
Gezondheidsverklaring voor rijexamen zelf invullen

Iedereen is zélf verantwoordelijk voor zijn gezondheidsgegevens. Het is dan ook belangrijk dat een examenkandidaat de gezondheidsverklaring (Eigen verklaring) voor zijn rijexamen zélf invult. Zo denkt hij bewust na over de vragen over zijn gezondheid. Bovendien zijn deze gegevens persoonlijk en zeer vertrouwelijk. Daarom heeft het CBR besloten dat een examenkandidaat vanaf 1 november 2017 altijd zélf zijn gezondheidsverklaring moet indienen via Mijn CBR . Dat kan dan niet meer door de rijopleider gebeuren.

Toelichting
Voor een rijbewijs moet een bestuurder geestelijk en lichamelijk in staat zijn om te rijden. Om dit te kunnen beoordelen, stelt het CBR een aantal vragen over de gezondheid. Deze vragen staan op het formulier ‘Eigen verklaring’. Voor een bromfiets- of brommobielexamen is het indienen van zo’n formulier niet nodig.

Zie folder eigen verklaring en het vervolg.