Nascholing

Om beroepschauffeur te blijven, zijn beroepschauffeurs verplicht iedere vijf jaar minimaal 35 uur nascholing te volgen. Als u niet voldoet aan de nascholingsplicht, mag u uw vak niet meer uitoefenen. Iedere chauffeur kan zelf een keuze maken uit de gecertificeerde nascholingscursussen. De enige eis is dat van de 35 uur nascholing een chauffeur minimaal één dag (7 uur) een praktijktraining moet volgen.

Rijschool Combinatie Zuidoost adviseert chauffeurs om jaarlijks een deel van de nascholing te volgen en niet alle nascholing op het laatste moment te plannen.
Heeft u nog vragen en/of wilt u zich aanmelden neem dan contact met ons op via telefoonnummer 06 14 01 01 00 of stuur een e-mail naar rcz@tck.nl

Nascholing - code-95

Richtlijn Vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs.

LEES MEER

Rijoptimalisatie

De chauffeur rijdt defensiever en is zich bewuster van de risicovolle situaties die hij/zij op de weg tegenkomt.

LEES MEER

ADR voor vervoer gevaarlijke stoffen

Een chauffeur die gevaarlijke stoffen vervoert dient naast de basisopleiding beroepschauffeur een aanvullende cursus te volgen om aan de eisen die de Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR) voorschrijft, te voldoen.

LEES MEER

Chauffeursdag

Training bestaande uit verschillende onderdelen ter opfrissing cq actualisatie van kennis met betrekking tot zuinige, duurzame en veilige verkeersdeelname.

LEES MEER

Criminaliteitspreventie

De cursist krijgt inzicht in de mogelijke vormen van criminaliteit en weet wat te doen om schade te voorkomen dan wel te beperken.

LEES MEER

Communicatieve en sociale vaardigheden

De deelnemer heeft een representatieve houding naar klanten, leidinggevende en collega’s en maakt duidelijke afspraken.

LEES MEER

Digitale tachograaf en boordcomputers

Op juiste/correcte manier kunnen werken met de digitale tachograaf.

LEES MEER

EHBO

Eerste Hulp Bij Ongelukken helpt vervelende gevolgen na een ongeval of ongeluk te voorkomen.

LEES MEER

Fysieke belasting

De cursist krijgt inzicht in het belang van een goede werkhouding en werksituatie. Hij/zij doet kennis op en krijgt tips om de eigen werksituatie en werkhouding te kunnen verbeteren.

LEES MEER

Heftruck

Veilig leren werken met de heftruck of reachtruck.

LEES MEER

Lading Zekeren

De deelnemer is in staat te laden en te verankeren op basis van de wettelijke eisen.

LEES MEER

Leefstijl

Een gezonde leefstijl is belangrijk voor iedereen. Het doel van deze training is dan ook om de cursisten in te laten zien dat het uitermate belangrijk is een goede gezondheid te hebben.

LEES MEER

Sociale veiligheid en omgaan met agressie

De cursist wordt tijdens deze training inzicht gegeven in communicatie, feedbacktechnieken en hoe om te gaan met conflictsituaties en agressie.

LEES MEER

VCA Basis en VCA Basis Hercertificering

De cursist krijgt inzicht in alle veiligheidsaspecten waarmee hij bij het werken voor VCA gecertificeerde bedrijven te maken krijgt.

LEES MEER

Basisveiligheid VCA, VCA VOL en hercertificering

De cursist krijgt inzicht in alle veiligheidsaspecten waarmee hij bij het werken voor VCA gecertificeerde bedrijven te maken krijgt en leert veiligheid te bevorderen.

LEES MEER

Veilig werken langs de weg

De cursist krijgt inzicht in de aansprakelijkheid, gevaren en problematiek bij wegwerkzaamheden en wegafzettingen.

LEES MEER

HEEFT U EEN VRAAG? BEL ONS 0492 - 263 643