Informatie Cursus Beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties met NIBHV-examen

Het aanstellen van een beheerder brandmeldinstallatie is verplicht voor alle via het bouwbesluit geëiste installaties, met of zonder certificering, met of zonder doormelding. De gebruiker van een gebouw is verantwoordelijk voor het aanstellen van één of meerdere beheerders die zijn opgeleid voor de werkzaamheden en beschikken over een vereist bewijs van vakbekwaamheid.

Taken beheerder brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie

De taken van een beheerder brandmeldinstallatie (BMI) en ontruimingsalarminstallatie (OAI) bestaan uit het dagelijks beheer en verplichte maandelijkse controles. Maandelijks moet onder andere de doormelding met de alarmcentrale worden getest. Vier en acht maanden na het jaarlijks onderhoud betreft dit een uitgebreide controle. De overige maanden moet onder andere de doormelding naar de alarmcentrale worden gecontroleerd. Deze controles moeten afgetekend zijn in het logboek. De brandweer zal hierop controleren.

Opleiding

Met ingang van oktober 2016 kunnen de examens beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie worden afgenomen. Dit examen komt in de plaats van het examen beheerder brandmeldinstallaties (BBMI). Het NIBHV heeft hiervoor onlangs ook een nieuw boek uitgebracht. Bij deze cursus wordt het nieuwe boek (Beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie) gebruikt en het nieuwe examen afgenomen.

De eerste dag van de cursus betreft een hele dag. Deze dag wordt de theorie behandeld en wordt een oefening gedaan op een meegebrachte brandmeldinstallatie om de onderdelen beter te leren kennen. Aan het einde van de eerste lesdag ontvangen de cursisten zeven vragen/opdrachten die door het NIBHV zijn opgesteld. Deze levert men bij aanvang van de tweede dag in. Tussen de twee lesdagen zit ongeveer twee weken. De tweede lesdag is er gelegenheid tot het stellen van vragen en worden er enkele oefeningen gedaan, ook op de meegebrachte brandmeldinstallaties. Aansluitend wordt het theoretisch gedeelte van het examen afgenomen.

Diploma

De kandidaat heeft recht op het NIBHV diploma beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie wanneer hij/zij voor het theorie-examen en de praktijkopdracht van het examen een 6 of hoger heeft behaald. Er is op dit moment geen geldigheidsduur aan het diploma verbonden.

Tijden

Lesdag 1: van 9:00 tot 16:30 uur.
Lesdag 2: van 9:00 tot 13:00 uur.
Het theoretisch gedeelte van het examen wordt afgenomen van 12:00 uur tot 12:45 uur.

Locatie

De training wordt gegeven in Breda of Someren, in overleg ook op locatie.

Tarief

Opleidingskosten: € 332,- per persoon, exclusief BTW
deze prijs is inclusief:
– Boek Beheerder Brandmeld- en ontruimingsinstallatie en cursusmap.
– Het NIBHV examen, wat aansluitend wordt afgenomen en het diploma bij positief resultaat.

Deelnemers

• Minimaal aantal deelnemers per cursus: 3 personen
• De kandidaat dient zich voorafgaand aan het examen (op de tweede cursusdag) te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.