Informatie Chauffeur Lange Zware Voertuigen (LZV)

Volgens EU-richtlijnen staat het lidstaten vrij om langere voertuigcombinaties dan normaal toe te staan op hun wegennet. Het Nederlandse Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft na de eerdere proef besloten tot een ervaringsfase met langere en langere/zwaardere vrachtauto’s. Om met deze voertuigen te mogen rijden, dient met in bezit te zijn van het certificaat Chauffeur Lange Zware Voertuigen (LZV).

Doelgroep

Chauffeurs die met lange en zware voertuigen willen rijden. De deelnemers zijn ervaren chauffeurs met minimaal vijf jaar ervaring en in het bezit van een geldig rijbewijs C en CE.

Inhoud

De cursus bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. De volgende theoretische onderwerpen worden behandeld:

• Verkeerswetgeving;
• Administratie en documenten;
• Routekeuze en routevoorbereiding;
• Verkeersdeelname en beroepshouding;
• Brandstof besparende rijstijl, anticiperend gedrag;
• Invloed van de lading op de voertuigbeheersing;
• Aandacht voor speciale kijk- en stuurtechniek;
• Optreden bij verkeersongevallen, calamiteiten en pechsituaties.

Daarnaast komen de volgende praktische onderwerpen aan bod:

• Controle voertuigcombinatie en lading;
• Verantwoorde en veilige rituitvoering;
• Oplossing van storingen;
• Bijzondere manoeuvres.

Cursusduur

Twee dagdelen met 1 cursist, of vier dagdelen met twee cursisten + examen. Cursusdata in overleg, afgestemd op het CBR/CCV examen.

Toetsing

Er wordt een praktische en theoretische toets afgenomen door het CCV. Bij voldoende beoordeling van beide toetsen ontvangt de deelnemer het certificaat Chauffeur Lange en Zware Voertuigen.

De examens zien er als volgt uit:

• Een mondeling examen van 45 minuten over kennis verkeer m.b.t. de speciale LZV regelgeving en de specifieke eisen van de LZV voertuigeisen
• Een praktijkexamen van 90 minuten, waarbij gekeken wordt naar defensief en schadepreventief rijgedrag, de rijstijl, toepassing van Het Nieuwe Rijden en manoeuvreren

Voor aanvang van het examen moet u een verklaring tekenen, waarmee u verklaart minimaal vijf jaar ervaring te hebben met het besturen van een CE voertuig en dat u in de drie jaar voorafgaand aan deelname aan de proef de rijbevoegdheid niet is ontzegd of het rijbewijs ongeldig is verklaard of ingevorderd wegens een overtreding of misdrijf.

Subsidiemogelijkheden

Voor transportbedrijven die afdragen aan het SOOB-Fonds kan voor de opleiding Veetransport subsidie aangevraagd worden. Graag bij aanmelding doorgeven zodat wij voor aanvang de cursus en deelnemer(s) kunnen aanmelden bij SOOB. Voor de volledige informatie kijk op www.soobsubsidiepunt.nl/overzichtopleidingen