Chauffeur (Pluim)veetransport

Informatie Chauffeur (Pluim)veetransport (U12-1)

Alle chauffeurs die vee vervoeren en iedereen die tijdens het vervoer beroepsmatig met levende dieren omgaat, moeten in het bezit zijn van een getuigschrift van vakbekwaamheid (pluim)veetransport volgens Verordening (EG) nr.1/2005.

Er zijn twee varianten:

• Chauffeur Veetransport: voor het vervoer van grootvee (schapen, geiten, runderen, paarden, varkens, e.d.)
• Chauffeur Pluimveetransport: voor het vervoer van pluimvee (ganzen, eenden, kalkoen en/of parelhoenders).

Tijdens de opleiding Veetransport komen de volgende onderwerpen aan bod:

• gedrag van en het omgaan met de diverse diersoorten
• dier en gezondheid
• wet- en regelgeving
• vervoersregels en transportdocumenten
• kwaliteitsregeling veetransport
• rijden met levende dieren
• reinigen en ontsmetting
• communicatie

Er wordt gebruikt gemaakt van actueel lesmateriaal waarin de diverse modules (runderen, varkens, schapen en geiten, en paarden, pony’s en ezels) overzichtelijk opgenomen zijn.

Verlengen getuigschrift

Om in het bezit te blijven van een geldig getuigschrift van vakbekwaamheid (pluim)veetransport, bent u verplicht elke vijf jaar uw getuigschrift te verlengen. Dit doet u door een verlengingscursus te volgen en deze af te sluiten met een examen. U dient het examen af te leggen in het jaar voordat het getuigschrift verloopt. Bij voldoende resultaat ontvangt u een nieuw getuigschrift dat wederom vijf jaar geldig is. Rijden met een verlopen getuigschrift is strafbaar.

U legt het (verlengings)examen af voor chauffeur veetransport of chauffeur pluimveetransport.
De examens worden afgenomen op een CBR locatie.

Cursusduur

1 dag

Nascholingsuren (code 95)

De uren van deze dagcursus kunnen voor 7 theorie uren meetellen in de verplichte nascholingsuren in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid.

Subsidiemogelijkheden

Voor transportbedrijven die afdragen aan SOOB kan voor de opleiding Veetransport subsidie aangevraagd worden. Graag bij aanmelding doorgeven zodat RCZ dit voor u kan verzorgen.